- سردرب ورودی و پله های دسترسی پارک شمیم دفاع مقدس -

مشخصات پروژه :

پروژه: سردرب ورودی و پله های دسترسی پارک شمیم دفاع مقدس

کارفرما: شهرداری منطقه ۲ کلانشهر تبریز

محل پروژه: تبریز

سال طراحی: ۱۳۹۶

خدمات مشاور: طراحی

جزئیات پروژه: 

سکوها و ورودی مفهومی ،پله های دسترسی

گالری تصاویر

ویدیو سردرب ورودی و پله های دسترسی پارک شمیم دفاع مقدس تبریز