- فاز یک و دو منظقه آزاد تجاری – صنعتی ارس -

مشخصات پروژه :

پروژه:  فاز یک و دو منظقه آزاد تجاری – صنعتی ارس

کارفرما:  سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس

محل پروژه: جلفا

سال طراحی: ۱۳۸۸

خدمات مشاور: طراحی

جزئیات پروژه: 

طول کل پل ۳۹ متر شامل دو دهانه ۱۱ متری و یک دهانه ۱۷ متری  

گالری تصاویر