- بهسازی اتوبان پاسداران -

مشخصات پروژه :

پروژه: بهسازی بخش هایی از اتوبان پاسداران تبریز

کارفرما: سازمان عمران شهرداری تبریز

محل پروژه: تبریز

سال طراحی: ۱۳۹۴

خدمات مشاور: طراحی

جزئیات پروژه: 

طول کل پروژه ۸ کیلومتر و عرض هر باند ۱۵٫۶ متر

گالری تصاویر