- تقاطع غیرهمسطح میدان وحدت بوکان -

مشخصات پروژه :

پروژه: تقاطع غیرهمسطح میدان وحدت بوکان

کارفرما: شهرداری بوکان

محل پروژه: بوکان

سال طراحی: ۱۳۹۳

خدمات مشاور: طراحی

جزئیات پروژه: 

طول کل پل ۴۶۰ متر - شامل ۸ دهانه ۲۲ متری و دهانه اصلی قوسی فلزی به طول ۴۹ متر
 

گالری تصاویر