- پل عابر پیاده قوسی اتوبان پاسداران -

مشخصات پروژه :

پروژه: پل عابر پیاده قوسی اتوبان پاسداران

کارفرما: خانه سازی آذربایجان

محل پروژه: تبریز

سال طراحی: ۱۳۹۱

خدمات مشاور: طراحی

جزئیات پروژه: 

طول دهانه ۵۰ متر
 

گالری تصاویر