- پل پارک بزرگ تبریز -

مشخصات پروژه :

پروژه: پل پارک بزرگ تبریز

کارفرما: شهرداری منطقه ۱ تبریز

محل پروژه: تبریز

سال طراحی: ۱۳۹۲

خدمات مشاور: طراحی

جزئیات پروژه: 

-
 

گالری تصاویر