تماس با ما

شعبه مركزی


  تبريز، خيابان ارتش جنوبي، مجتمع ماهان، طبقه اول، واحد ۱۰

  كدپستي : ۴۶۳۱۴ - ۵۱۳۷۶

  شماره تلفن: ۳۵۵۵۴۹۴۲ - ۰۴۱

  شماره فكس: ۳۵۵۶۱۵۱۸ - ۰۴۱

 ایمیل :        Peyafkan.Sazeh@gmail.com

 ایمیل :       Info@peyafkansazeh.com

 

شعبه تهران


  تهران، خيابان بهشتي، خيابان پاكستان، خيابان دوازدهم، طبقه همكف، پلاک ۱۸

  كدپستي : ۱۵۳۱۷

  تلفکس : ۸۸۷۴۹۳۰۰ - ۰۲۱

 ایمیل :        Peyafkan.Sazeh@gmail.com

 ایمیل :       Info@peyafkansazeh.com