خط مشی کیفیت

شرکت ما با استقرار سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 9001:2015 همواره كوشيده است تا با اصلاح فرآیندهای سازمان، موجبات ارتقاء کیفیت خدمات خود را  فراهم آورد که در این راستا خـط مشی سیستمی خود را بر مبنای قابلیت‌ها و توانایی‌های بالقوه و بالفعل شرکت تدوین نموده و از تمامی كاركنان انتظار  اجرا، نگهداری و بهبود آن را دارد.

رسالت های خط مشی کیفیت

افزایش بهره‌وری و کاهش قیمت تمام‌شده خدمات

 

– کنترل و مدیریت هزینه‌ها

– تدوین و اجرای سیستم‌های انگیزشی

– کنترل و مدیریت ریسک تمامی فرآیندها

بهبود فرهنگ کیفیت

 

– آموزش کارکنان

– ارتقاء مدیریت دانش

– ارتقاء سطح آگاهی کارکنان و نیروهای متخصص

افزایش میزان رضایت‌مندی کارفرما

 

– ایجاد فرآیندهای مناسب ارتباط با کارفرما

– تحویل به موقع پروژه‌ها

– دریافت نظرات و پیشنهادات

– رسیدگی به شکایات

- توجه خاص به اصل بهبود مستمر و بکارگیری آن در کلیه سطوح فرآیندهای سازمانی

خط مشی و راهبردها به گونه‌ای تبیین گردیده‌اند كه با ایجاد اهداف و اجرای برنامه‌های وابسته و مرتبط، تأمین عوامل عنوان شده را در دراز مدت تضمین نمایند.