- تقاطع غیرهمسطح اره گر -

مشخصات پروژه :

پروژه: تقاطع غیرهمسطح اره گر

کارفرما: سازمان عمران شهرداری تبریز  

محل پروژه: تبریز

سال طراحی: ۱۳۹۳

خدمات مشاور: طراحی و نظارت

جزئیات پروژه: 

طول کل پل ۴۵۰ متر شامل ۴ دهانه ۳۰ متری و یک دهانه ۴۷ متری

گالری تصاویر