- تقاطع غیرهمسطح امام سجاد یاسوج -

مشخصات پروژه :

پروژه: تقاطع غیرهمسطح امام سجاد یاسوج

کارفرما: شهرداری یاسوج

محل پروژه : یاسوج

سال طراحی: ۱۳۹۳

خدمات مشاور : طراحی و نظارت

جزئیات پروژه : 

طول کل پل ۱۳۰ متر شامل ۵ دهانه و شامل ۴ عدد پل تک دهانه

گالری تصاویر