- مجتمع چند منظوره تجاری – خدماتی جلفا -

مشخصات پروژه :

پروژه: مجتمع چند منظوره تجاری - خدماتی جلفا

کارفرما: بخش خصوصی

محل پروژه: جلفا

سال طراحی: ۱۳۹۰

خدمات مشاور: طراحی

جزئیات پروژه: ۱۸۵۰۰ مترمربع -۱۲ طبقه

 

گالری تصاویر