- زیپ لاین مشگین شهر -

مشخصات پروژه :

پروژه: زیپ لاین مشگین شهر

کارفرما: شرکت مکان شهر ابرار

محل پروژه: مشگین شهر

سال طراحی: ۱۳۹۵

خدمات مشاور: طراحی

جزئیات پروژه: 

 ارتفاع سکو ۱۳ متر- طول زیپ لاین ۳۱۴ متر- اختلاف ارتفاع ۲۲٫۷ متر

گالری تصاویر

ویدیو بانجی جامپینگ مشگین شهر