- پلهای تیپ عابر پیاده در سطح شهر تبریز -

مشخصات پروژه :

پروژه: پلهای تیپ عابر پیاده در سطح شهر تبریز

کارفرما: خانه سازی آذربایجان

محل پروژه: تبریز

سال طراحی: ۱۳۹۱

خدمات مشاور: طراحی

جزئیات پروژه: 

پلهای عابر پیاده با دهانه های ۲۰ الی ۵۴ متر
 

گالری تصاویر