- پل روگذر گلکار -

مشخصات پروژه :

پروژه: پل روگذر گلکار

کارفرما: سازمان عمران شهرداری تبریز

محل پروژه: تبریز

سال طراحی: ۱۳۹۳

خدمات مشاور: طراحی و نظارت

جزئیات پروژه: 

طول کل پل۴۷۰ متر شامل ۵ دهانه ۲۵ متری، دو دهانه ۳۰ متری و یک دهانه ۴۰ متری

 

گالری تصاویر