- پل شهیدان حضرتی – میدان راه آهن -

مشخصات پروژه :

پروژه: پل شهیدان حضرتی – میدان راه آهن

کارفرما: سازمان عمران شهرداری تبریز

محل پروژه: تبریز

سال طراحی: ۱۳۹۳

خدمات مشاور: طراحی و نظارت

جزئیات پروژه: 

طول کل پل ۴۰۵ مترشامل دو دهانه ۱۸ متری ، دو دهانه ۲۲ متری و سه دهانه ۲۵ متری

 

گالری تصاویر