- تقاطع سه سطح شهیدحمید باکری -

مشخصات پروژه :

پروژه: تقاطع سه سطح شهیدحمید باکری

کارفرما: سازمان عمران شهرداری تبریز

محل پروژه: تبریز

سال طراحی: ۱۳۹۳

خدمات مشاور: طراحی  و نظارت

جزئیات پروژه: 

طول  کلی پل ۳۰۰ متر - طول دهانه قوس فلزی ۵۶٫۴ متر

 

گالری تصاویر