- تقاطع غیرهمسطح خیام -

مشخصات پروژه :

پروژه: تقاطع غیرهمسطح خیام

کارفرما: شهرداری منطقه ۵ تبریز

محل پروژه: تبریز

سال طراحی: ۱۳۹۲

خدمات مشاور: طراحی

جزئیات پروژه: 

-
 

گالری تصاویر