- تقاطع غیر همسطح حاج کاظم آذرشهر -

مشخصات پروژه :

پروژه: تقاطع غیر همسطح حاج کاظم آذرشهر

کارفرما: شهرداری آذرشهر

محل پروژه: آذرشهر

سال طراحی: ۱۳۸۵

خدمات مشاور: طراحی

جزئیات پروژه: 

طول کل پل ۲۶۰ متر شامل چهار دهانه ۱۲٫۵ متری و یک دهانه با سازه قوسی به طول ۲۰ متر
 

گالری تصاویر