- زیرگذر عابرپیاده آذربایجان -

مشخصات پروژه :

پروژه: زیرگذر عابرپیاده آذربایجان

کارفرما: شهرداری تبریز

محل پروژه : تبریز

سال طراحی: ۱۳۹۱

خدمات مشاور : طراحی

جزئیات پروژه : 

طول کل زیرگذر ۱۰۹٫۵ متر

 

گالری تصاویر