- زیرگذر گلپارک -

مشخصات پروژه :

پروژه: زیرگذر گلپارک

کارفرما: سازمان عمران شهرداری تبریز  

محل پروژه: تبریز

سال طراحی: ۱۳۹۴

خدمات مشاور: طراحی و نظارت

جزئیات پروژه: 

طول کل زیرگذر ۶۸۰ متر - دارای سیستم حائل از نوع شمع های بتنی درجا

گالری تصاویر