- سازه دیوار دور دریاچه عون ابن علی -

مشخصات پروژه :

پروژه: سازه دیوار دور دریاچه عون ابن علی

کارفرما: سازمان توسعه عمران عون ابن علی

محل پروژه: تبریز

سال طراحی: ۱۳۹۶

خدمات مشاور: طراحی

جزئیات پروژه: 

.

گالری تصاویر