- سالن همایشهای بین المللی استانداری -

مشخصات پروژه :

پروژه: سالن همایشهای بین المللی استانداری آ.شرقی

کارفرما: استانداری آذربایجان شرقی

محل پروژه: تبریز

سال طراحی: ۱۳۹۵

خدمات مشاور: طراحی

جزئیات پروژه: 

۲۲۰۰متر مربع -۲ طبقه

گالری تصاویر