- مجتمع مسکونی شرکت مخابرات ارومیه -

مشخصات پروژه :

پروژه: مجتمع مسکونی شرکت مخابرات ارومیه

کارفرما: تعاونی مسکن مخابرات شهرستان ارومیه

محل پروژه: ارومیه 

سال طراحی: ۱۳۹۰

خدمات مشاور: طراحی

جزئیات پروژه : 

۱۴۰۰۰متر مربع - ۶ طبقه  

گالری تصاویر