- مجتمع چند منظوره عبدالقادر مراغه ای (تجاری-اداری- مسکونی و فرهنگی) -

مشخصات پروژه :

پروژه: مجتمع چند منظوره عبدالقادر مراغه ای (تجاری-اداری- مسکونی و فرهنگی)

کارفرما: شهرداری مراغه

محل پروژه: مراغه

سال طراحی: ۱۳۹۴

خدمات مشاور: طراحی

جزئیات پروژه: 

۶۵۰۰۰ مترمربع- ۱۲ طبقه سازه ای

گالری تصاویر

ویدیو مجتمع چندمنظوره عبدالقادر