- مجموعه تجاری -اداری -رفاهی جواهر سهند -

مشخصات پروژه :

پروژه: مجموعه تجاری -اداری -رفاهی جواهر سهند

کارفرما: بخش خصوصی

محل پروژه: شهر سهند

سال طراحی: ۱۳۹۱

خدمات مشاور: طراحی

جزئیات پروژه: 

.

گالری تصاویر