- مجموعه چند عملکردی پزشکی و صنعتی زمزم -

مشخصات پروژه :

پروژه: مجموعه چند عملکردی پزشکی و صنعتی زمزم

کارفرما: شرکت خانه سازی آذربایجان

محل پروژه: تبریز

سال طراحی: ۱۳۹۱

خدمات مشاور: طراحی

جزئیات پروژه: 

۳۵۰۰۰ مترمربع -۱۲ طبقه

مجتمع مجهز پزشکی جهت مراجعین غرب استان به تبریز - مجتمع نمایشگاهی صنعتی و هایپر مارکت بسیار بزرگ

گالری تصاویر