- مسجد جامع جلفا -

مشخصات پروژه :

پروژه: مسجد جامع جلفا

کارفرما: شهرداری جلفا

محل پروژه: جلفا

سال طراحی: ۱۳۹۲

خدمات مشاور : طراحی

جزئیات پروژه : 

-
 

گالری تصاویر