- مسلح سازی مسیر خیابان قله -

مشخصات پروژه :

پروژه: مسلح سازی مسیر خیابان قله

کارفرما: شهرداری منطقه ۱ تبریز

محل پروژه: تبریز

سال طراحی: ۱۳۸۶

خدمات مشاور: طراحی و نظارت

جزئیات پروژه: 

مسلح سازی مسیر به کمک ژئوگرید به طول ۴۶۰ متر
 

گالری تصاویر