- مقاوم سازی یاشیل کورپی تبریز -

مشخصات پروژه :

پروژه: مقاوم سازی یاشیل کورپی تبریز

کارفرما:  سازمان عمران شهرداری تبریز

محل پروژه : تبریز - اتوبان شهید کسائی

سال طراحی: ۱۳۹۶

خدمات مشاور : مقاوم سازی و طراحی مجدد ناحیه میانی

جزئیات پروژه :

طول کل پل ۱۰۵ متر و طول دهانه میانی ۷۵ متر

گالری تصاویر