- پل روگذر دانشگاه تبریز -

مشخصات پروژه :

پروژه: پل روگذر دانشگاه تبریز

کارفرما: دانشگاه تبریز

محل پروژه: تبریز

سال طراحی: ۱۳۸۶

خدمات مشاور: طراحی

جزئیات پروژه: 

طول کل پل ۵۹ متر – شامل یک دهانه ۴۸ متری

گالری تصاویر