- پل عابرگذر کابلی ساری -

مشخصات پروژه :

پروژه: پل عابرگذر کابلی ساری

کارفرما: -

محل پروژه: ساری

سال طراحی: ۱۳۹۴

خدمات مشاور: طراحی

جزئیات پروژه: 

طول کل پل ۱۱۴ متر  

گالری تصاویر