- پل معلق عابر پیاده آوج -

مشخصات پروژه :

پروژه: پل معلق عابر پیاده آوج

کارفرما: شهرداری آوج

محل پروژه: آوج

سال طراحی: ۱۳۹۲

خدمات مشاور: طراحی

جزئیات پروژه: 

طول دهانه ۱۳۰ متر  

گالری تصاویر