- پل معلق عابر پیاده مشگین شهر -

مشخصات پروژه :

پروژه: پل معلق عابر پیاده مشگین شهر

کارفرما: شرکت مکان شهر

محل پروژه : مشگین شهر

سال طراحی: ۱۳۸۵

خدمات مشاور : طراحی و نظارت

جزئیات پروژه :

طول پل ۳۴۵ متر

گالری تصاویر

ویدیو بانجی جامپینگ مشگین شهر