- پل معلق پارک سافاری هفت دره -

مشخصات پروژه :

پروژه:  پل معلق پارک سافاری هفت دره- بوستان باراجین قزوین

کارفرما:  

محل پروژه : قزوین

سال طراحی: ۱۳۹۷

خدمات مشاور : طرح اولیه

جزئیات پروژه : 

گالری تصاویر